Tankar om kött och protein

OBS! Detta är material som låg på domänen innan den registrerades.

Det här är mina funderingar kring kött och animaliska produkter som har stöd i vetenskap inom området. I verkligheten är artikeln på intet sätt belysande alla vinklar av hur animaliska produkter påverkar personliga, sociala och planetariska välbefinnande. Det skulle kräva ett helt bibliotek och mer. Så jag uppmanar dig att se detta som en introduktion i min kunskap om ämnet. Jag uppmanar dig också att söka dina egna kunskaper och din sanning om detta.

Jag ska inte säga åt dig att sluta äta kött eller mejeriprodukter. Jag vill bara att du ska vara medvetna om vad som händer när du gör det. Du äger rätten att göra det valet själv, se bara till att det är ett informerat val. Du äger din hälsa, skapar den varje stund! Och tillsammans skapar vi framtiden för vår planet!

Min resa
Jag äter inte kött, och jag har inte gjort det på flera år. Det som fick mig att sluta att äta kött var egentligen inte det motbjudande i att äta andra djurs vävnader. Jag började känna sig obekväm med att äta kött. Jag blev inte tillfreds när jag åt det, kände mig tung, slö och ibland lite illamående. Så jag slutade äta kött. Och det var början på min resa mot rå mat.

Ganska snart slutade jag se på kött som ett livsmedel och det var då jag gick över till att se kött för vad den egentligen är, ett annat djurs vävnad.

Hur som helst, det är min resa. Med kunskapen jag har idag (även om jag började se kött som mat igen) skulle jag inte äta kött. Det enda undantaget skulle vara om världen rasade under vintern och allt jag kunde hitta att äta var ett djur som jag var tvungen att jaga och fälla själv. Detta här är mina argument för att äta mindre kött och animaliska produkter.

1) Myten om köttprotein – är det verkligen bra och nödvändigt?
Kött är inte en bra källa till protein. Endast omkring 30% av proteinet i kött är användbara för människor. Förutom det måste vi bryta ner proteinerna till aminosyror och sedan bygga om dem till människoproteiner. Uppvärmning av kött gör det koagulerar och gör bindningar starkare, dvs uppvärmning av animaliskt protein gör att proteinet bli ännu mer svårtillgängligt för kroppen. Att mikra maten gör allt proteinet oanvändbart. Proteinet som görs obrukbar genom värmen omvandlas till cancerframkallande ämnen i köttet.

Studier tyder också på att partiell uppdelning av animaliskt protein som hamnar i blodet kan ge autoimmuna sjukdomar till följd av de delvis spjälkade proteinerna som immunförsvaret markera som främmande ämnen. Eftersom de liknar (men inte är identiska) med humant protein får immunsystemet sedan svårt att skilja vårt eget protein från det främmande animaliska proteinet och därför börjar immunförsvaret angripa kroppens egna proteiner.

Vegetabiliskt protein är lättare för kroppen att ta upp (särskilt om äts råa) och eftersom alla grönsaker innehåller proteiner och ännu viktigare – aminosyror – är tillgängligheten till protein är inte ett problem, inte ens för fruktarianer. Dessutom har vetenskapen bevisat att vi inte behöver mycket protein alls. Studier av människor runt om i världen har visat att så lite som 15 gram per dag är ett tillfredsställande intag. Det skulle innebära cirka 60 kalorier eller 3% av det totala energiintaget på en 2000 kaloridiet. Noggranna undersökningar av Dr Max Rubner, chef för Hygieniska institutet vid universitetet i Berlin, visade att endast 4% av hela kaloriintaget behövde vara i form av protein. (1)
12 gram protein

En annan sak med animaliskt protein är kasein i mjölk. Kasein utgör cirka 80% av proteinet i komjölk och används också isolerad som lim för sin självhäftande förmåga. I kroppen skapar kaseinet slem och därmed skapars förstoppning i kroppens elimineringskanaler.

2) Försurning och sjukdom
Ett stort problem med alla animaliska produkter är de syror som de innehåller. Idag är den känsliga balansen av pH (mätning av förekomsten av väte, H +) eller syra / bas-balansen, erkänd som en stark källa till sjukdomar av flera läkare och universitet. En del har gjort gällande att det är källan till all sjukdom och till och med åldrande. (2, 3, 4) Syra är relaterad till sjukdom och alkalinitet/bas är relaterat till hälsa. Kroppen är basisk i sin design och försurande i sin funktion. (2)

I mänskliga kroppen skapas avfall genom livet. Dessa restprodukter är syror och dessa bidrar till sjukdom och åldrande. För att bibehålla hälsa och upprätthålla liv i kroppen elimineras dessa avfallsprodukter och syror genom fyra elimineringskanaler. Vi avgiftar genom andning, svettning, urinering och avföring. Om vi tillsätter syraproducerande livsmedel i systemet blir utrensningen överbelastad. Om vi på toppen av det lägger slem som uppstår av vissa livsmedel till systemet i så blir systemet snart igensatt och då sänks dess funktion. För att skydda sig mot försurning hanterar kroppen då syror på olika sätt i kroppen. Dessa inkluderar fettvävnad på mage, lår och höfter, muskler, leder, hjärnas fettvävnad och kolesterol på artärväggarna, och så vidare. Ibland läcker mineraler från kroppen för att balansera pH-värdet. Detta kan leda till muskel nedbrytning (magnesium) eller osteoporos (kalcium från ben) till exempel.

Det största problemet med kött är att det är laddat med syror. En del beror på syraproduktionen hos själva djuret, vissa införda från djurets livsstil. Speciellt kött från köttindustrin är ett problem eftersom dessa djur lever ofta under stress, äter ohälsosam föda (inte deras naturliga livsmedel) och att de är drogade. Syror i djurens kött är (bland andra) fosforsyra, svavelsyra, saltsyra och urinsyra.

3) Bakterier och andra patogena livsformer
Det är ett välkänt faktum att animaliska produkter ofta innehåller patogener och ibland dödliga bakterier, virus och andra sjukdomsframkallande livsformer. Det är därför som mjölken denatureras genom pastörisering till exempel. (Denna process gör tyvärr också gör att mjölken blir surare.)

Flera rapporter har visat att kött regelbundet förorenas med patogena livsformer. (Ibland är även grönsaker förorenade även om källan aldrig är vegetabilien i sig, till exempel salmonella som inte är en spenatsjukdom utan en djursjukdom.) En studie visade att 83% av alla kycklingar var förorenade med campylobakter, salmonellabakterier, eller båda. (5)

I en undersökning gjort i delstaten New York innehöll mjölk ett genomsnittligt antal vita blodkroppar blod per milliliter som uppgick till 363 000 WBC/ml och i genomsnitt 24 400 bakterier per ml. Mellan 1 oktober 1993 och 30 September 1998 mejeriprodukter var de vanligaste återkallade produkterna av FDA i USA. (6) En annan undersökning drog slutsatsen att ett genomsnittligt mål mat med animaliska produkter innehåller mellan 750 000 000 och 1 000 000 000 pleomorfa patogena livsformer medan en vegansk rätt på endast vegetabilier innehöll mindre än 500 pleomorfa patogena livsformer. (3)

Det är också visats i studier att bovint Leukemi Virus är vanligare hos människor i områden nära mjölkgårdar. BLV tros även orsaka leukemi hos människor. (6)

En studie från 1996 gjord av USA: s Department of Agriculture (USDA) visade att nästan 80 procent av allt kött som såldes är förorenat av sjukdomsalstrande mikrober. Den främsta källan till detta är avföring (15).

4) Kemikalier
En färsk rapport från USDA drar slutsatsen att kontrollen av smittat kött i USA är allt annat än bra. (7) Det är starkt förorenat, och inte bara med bakterier, utan även med kemikalier, antibiotika och veterinärmedicinska läkemedel.

”Det som är verkligt oroande med detta är att USDA vet varför köttet smittas men de gör ingenting åt det. I själva verket låter byrån regelbundet toxiskt kött passera ut till butikshyllan utan att ens försöka stoppa det.” (7)

I Sverige uppstod ett annat problem för en tid sedan. Olaglig slakt av hästar fullpumpade med medicin (och som därför inte får säljas som livsmedel). (8)

Så problemet med kemiska förorenade animaliska produkter är inte bara ett amerikanskt problem, det är ett utbrett fenomen och konsumenten är de som får betala, både för kött och för nedsatt hälsa. Med antibiotika i maten (och så småningom i sig själv) görs bakterier resistenta och därmed ökar risken för ”super bakterier”.

5) Det ligger i människans natur, inte sant?
En allmänt accepterad gissning är att människans hjärnan utvecklas eftersom hon började äta animalisk föda. Det kanske stämmer. En annan gissning är att efterhand människan blev smartare lyckades hon göra verktyg och hantera eld, och det gjorde jakt och köttkonsumtion möjligt. Att äta kött fick människan att må bra (se varför nedan, del 10) och känna sig mätt en längre tid. Därmed minskade den tid det tog att äta och samla mat. Det var aldrig brist på mat, det är bara det att äta grönsaker tar längre tid.
Ligger detta i människans natur?

En annan intressant sak är alla rovdjursattribut människor har, som klor, rovdjurständer, kort tarm för snabb eliminering och ett sömnbehov på 12-20 timmar per dag. Nej, inte riktigt, eller? Vi har relativt platta tänder som maler maten, inte river isär den. Vi tugga vår mat, sväljer den inte i hela biter och den viktigaste delen i matsmältningen sker i munnen, inte magen. Även våra tarmar är för långa för kött. Elimineringen ska gå fort och därför ruttnar köttet på väg ut och skapar massor av avfallsprodukter, syror och skadliga bakterier. Ingenting i vår natur tyder att människor är gjorda för att äta andra djur.

6) Glada-kor-gården, var ligger den?
Jag är säker på att det finns många gårdar som verkligen tar hand om sina djur, ger dem gräsfoder och bra betesmarker, inte använder kemiska droger om det inte är absolut nödvändigt. Och jag är verkligen tacksam för engagemanget hos dessa människor. De bryr sig åtminstone om djuren, i viss mån. Men de flesta djur odlas i skadliga miljöer och ser aldrig gräs i hela sitt liv.

7) Fred, kärlek och slakt
Att äta kött kommer att hålla människan i krig, våld och vrede. En del av detta är kemikalieberoende; försurande mat skapar syra som därmed ger negativa tankar. Men även de negativa upplevelserna hos djuren, vars kemikalier från stress och andra negativa känslor deponeras i kött- och fett vävnaderna påverkar våra egna tankar. En del är fokus och betydelse. Vad innebär det till slakt ett djur, att ta ett liv? Att döda någon annan innebär alltid alltid att döda en del av dig själv. Alla saker påverkar varandra och allt är sammankopplat. Humanism är att ta hand om andra människor, djur och natur. Detta eftersom alla saker påverkar varandra. Humanism kan inte existera så länge vi dödar andra djur, varken för mat eller för nöjes skull.

Detta är inte mänskligt,
http://www.youtube.com/watch?v=b3adsbkIrdY&feature=related
Det här kan inte skapa fred, kärlek och förståelse i den mänskliga världen. Detta skapar våld!

Att äta kött skapar dessutom mer svält i världen. Titta på dessa siffror (9);

 • Antal personer i världen som kommer att dö till följd av undernäring i år: 20 miljoner
 • Antal personer som kunde mättas med hjälp av frigjord mark om amerikaner minskat sina intag av kött med 10%: 100 miljoner
 • Andel av majs som odlas i USA för att ätas av människor:20%
 • Andel av majs som odlas i USA för att ätas av boskap:80%
 • Andel av havre som odlas i USA äts av boskap: 95%
 • Andel av protein förbrukas genom cykling spannmål via boskap: 90%
 • Hur ofta ett barn dör till följd av undernäring: var 2,3 sekunder
 • Pounds (ca ½ kg) potatis som kan odlas på ett tunnland: 40.000
 • Pounds (ca ½ kg) nötkött som producerats på ett tunnland: 250
 • Andel av USA: s jordbruksmark som avsatts för nötköttsproduktion: 56%
 • Pounds (ca ½ kg) spannmål och sojabönor som behövs för att producera ett kilo ätlig nötkött: 16

Detta är inte ett fredligt mänskligt sätt att leva. Det kan det aldrig bli, även om du gav alla dina pengar till Röda Korset. Och ovan på det det, titta på följande;

 Miljö
Jag är säker på att du gör allt du kan, eller åtminstone något, för att minska ditt koldioxidavtryck. Det är bra. Det är bara ett problem om den bild av problemet som åtminstone Al Gores ”En obekväm sanning” framlägger. Det finns en stor pusselbit saknas – köttindustrin.

Detta är fakta;
Kor och får är idisslare, vilket innebär att deras matsmältning producerar mycket metan, en gas med cirka 20 gånger den globala uppvärmningen effekt per puff än koldioxid. Den levereras vid rapar, och pruttar. Deras avföring och rapar är också fulla med nitrater som förorenar både vatten och luft. (10)

En del intressant statistik har publicerats som visar att utsläppen av växthusgaser skulle kunna minskas med ca 10% om vi ändrade våra matvanor något. Om vi åt endast 70g av nötkött och 325g av kyckling eller ägg i en vecka, skulle detta lämna omkring 15 miljoner kvadratkilometer fri mark att odla växtbaserade livsmedel för människor på. (11)

Enligt en rapport publicerad av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, bidrar boskapssektorn till 18 procent mer utsläpp av växthusgaser, mätt i CO2-ekvivalenter, än transportsektorn. Det är också en stor källa till mark- och vattenföroreningar.
När utsläpp från markanvändning och förändrad markanvändning ingår, står boskapssektorn för 9 procent av CO2 som härrör från mänsklig verksamhet, men ger en mycket större del av ännu mer skadliga växthusgaser. Den genererar 65 procent av mänskliga orsakad dikväveoxid, som har 296 gånger Global Warming Potential (GWP) CO2. Huvuddelen kommer från gödsel. Och den svarar för respektive 37 procent av all antropogen metan (23 gånger mer uppvärmning än CO2), som till stor del produceras av mag-tarmkanalen hos idisslare, och 64 procent mer ammoniak, som bidrar till surt regn. (12)

En artikel om att minska koldioxidutsläpp, konstaterar ”En ny Cornell University studie konstaterar att animalisk proteinproduktion kräver mer än åtta gånger så mycket fossila bränslen jämfört med produktion av jämförbar storlek växtprotein.” (13)

Att äta kött och mejeriprodukter lägger en tung börda på det ekologiska systemet på vår planet, som är den enda i sitt slag som vi har och känner till. Att döda planeten är självmord och mord från ett visst perspektiv.

Förutom växthuseffekten är köttmarkanden en starkt förorenande verksamhet. Det orsakar markförstöring genom överbetning och följde erosion, som ibland leder till ökenspridning. Djurföretag är bland de mest skadliga i jordbrukssektorn och jordens alltmer begränsade vattentillgångar påverkas kraftigt. Bl.a. bidrar företagen till vattenföroreningar och degeneration av korallrev. De viktigaste förorenande ämnena är djurspillning, antibiotika och hormoner, kemikalier från garverier, gödningsmedel och bekämpningsmedel som används till fodergrödor. Utbredd överbetning stör vatten cykler, minskad påfyllnad av både ovan- och underliggande markvattenresurser. Betydande mängder vatten används för produktion av foder till slaktdjur. (12)

Kött- och mejeriindustrin står nu för cirka 20 procent av all landlevande biomassa på planeten. (12)

9) Sjuk av animalier – aldrig! Eller?
Att äta kött är naturligtvis ett miljöproblem och ett problem för kroppen med tillförsel av syror, bakterier, virus och kemikalier. Men hur påverkar det vår hälsa då?

Den största epidemiologisk studie av äldre kvinnor någonsin – Harvard Nurses Studie – drar slutsatsen att kvinnor som dricker två glas mjölk varje dag har 67% ökad risk för hjärtsjukdom än de som dricker inte mjölk. (13)

En annan studie från 1985 (och betalad för av mejeriindustrin) visade en ökad risk för benskörhet bland postmenopausa kvinnor som drack tre extra glas mjölk varje dag. (6)

En annan kopplade mejeri till viktökning, om det ökade intaget inte balanseras med basning. (6)

En annan faktor är laktos- och kaseinintolerans, särskilt bland grupper som inte har ätit mjölkprodukter traditionellt – Latinas och Afroamerikaner. Kaukasiska folkslag tycks tolerera dessa ämnen bättre.

Astma är starkt kopplat till mejeriprodukter. (14)

En studie tittade på uppgifter från mer än en halv miljon män och kvinnor i åldern 50 till 71, som mätte kost och andra hälsovanor i 10 år. Kvinnor som åt stora mängder rött kött hade 20 procent högre risk att dö i cancer och en 50 procent högre risk att dö i hjärtsjukdom än kvinnor som åt mindre. Män hade en 22 procent högre risk att dö i cancer och en 27 procent högre risk att dö i hjärtsjukdom. (15)

Science News skrev i en artikel att högt proteinintag kan vara förenat med ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBS), och enligt Dr Robert Young är alla animaliska produkter syrabildande och därför sjukdomsbildande. (2)

10) Är du beroende?
Jag är säker på att när du läst det här har det gjort dig lite konfunderad, du har kommit upp med alla möjliga ursäkter och förklaringar till varför vi bör äta kött och ost och dricka modersmjölk från andra djur. Här är varför!

Du är beroende!

Ja, det är sant. Äta kött gör att hjärnan frigör dopamin (kroppens eget morfin), vilket känns bra och behagligt. Och jag tror det var därför människan började äta kött, och sen kunde hon inte vara utan det. Att äta nötter ger nästan samma effekt och forskarna tror att det är den höga fetthalten i livsmedlen som ger reaktionen. Problemet är att nötter endast är tillgängliga i säsong, kött varje dag.

Och mejeriprodukter är ännu värre. Först och främst innehåller mjölksocker (laktos), vilket också skapar en dopamin reaktion, precis som alla andra sockerarter (särskilt värmebehandlad bearbetade och förfinade). För det andra innehåller den kasein som bryts ner till opioida peptider (morfin är ett opioidt ämne det också). Kasein har dokumenterats att brytas ner till en opiat peptid kallad casomorfin, en opioid som verkar fungera främst som en histamin releaser. (16) Histamin är orsaken till astma och en del säger att casomorfin även kan orsaka autism. Dessa opioida peptider orsaka fysiskt beroende hos spädbarn, och ser till att de vill att dricka massor av modersmjölk. Dessutom verkar peptiderna lugnande och försäkrar att spädbarnet kan sova tillräckligt. (17) Det är en bra sak. Men även vuxna mjölkkonsumenter absorberar dessa opioida peptider, och detta skapar ett beroende. Mjölk är inte nödvändig mat, och som framgår delvis i del 9, mejeriprodukter är inte bra för människors hälsa. Så är du beroende? Testa själv. Hur många dagar klarar du dig utan?

Slutsats
Att äta kött och mjölkprodukter är en stor belastning för kroppen och planeten. Det är en sur livsstil som orsakar en sur miljö i kroppen och på planeten. En sur miljö orsakar sjukdom och global uppvärmning. Kött- och mejeriprodukter orsakar degeneration i din inre terräng och bidrar till ökenspridning på planeten. Animaliskt protein lämnar ett havererat system i och utanför dig. Jag säger inte åt dig att sluta äta kött eller mejeriprodukter. Jag vill bara att du ska vara medveten om vad som händer när du gör det. Hur kan du sänka ditt intag och skapa en inspirerande utmaning av det? En måltid per dag? En dag i veckan? En ny rätt i veckan? Det bestämmer bara du! Bara du kan bestämma hur du vill påverka din hälsa och planetens hälsa. Du äger rätten att göra detta val, se bara till att det är ett informerat val. Du äger din hälsa och skapar den varje stund! Tillsammans skapar vi framtiden för vår planet!

 

Referenser
(1) http://www.rawfoodexplained.com/proteins/how-much-protein-do-we-need.html
(2) pH Miracle – Dr. Robert Young
(3) Sick and Tired – Dr. Robert Young
(4) http://www.colonhealth.net/free_reports/fitalert.htm
(5) http://www.naturalnews.com/021258_salmonella_campylobacter.html
(6) http://www.youtube.com/watch?v=TJvrlwnEqbs
(7) http://www.naturalnews.com/028905_school_lunch_beef.html
(8) http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning
(9) http://www.vegsource.com/news/2009/09/how-to-win-an-argument-with-a-meat-eater.html
(10) http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/7389678.stm
(11) http://www.carboncounted.co.uk/meat-have-high-carbon-footprint.html
(12) http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
(13) http://www.cuttingthecarbon.co.uk/home/ten-things/less-meat
(14) mina egna erfarenheter och vittnesmål från andra
(15) http://www.naturalnews.com/025957_meat_cancer_disease.html
(16) http://en.wikipedia.org/wiki/Casein
(17) http://www.youngerthanyourage.com/13/zombie.htm

Andra källor

Böcker
Grönt för livet
80/10/10 diet
pH Miracle
Sjuk och trött
Den kinesiska studien
Att bryta mat förförelse
Lärdomar av mirakel läkare

Internet
http://www.rawfoodexplained.com/
http://www.youngerthanyourage.com/13/zombie.htm
http://www.notmilk.com/
http://www.vegsource.com/news/2009/09/how-to-win-an-argument-with-a-meat-eater.html
http://www.veganforum.com/forums/showthread.php?t=9820
http://en.wikipedia.org/wiki/Casein

http://www.naturalnews.com/022101.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100503160245.htm

Filmer och föreläsningar
Earthlings, http://video.google.com/videoplay?docid=6361872964130308142 #
Faror av mejeriprodukter, http://www.youtube.com/watch?v=TJvrlwnEqbs
Omaha föreläsning, http://www.youtube.com/watch?v=ZhaGOiknQQ0 (7 delar)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *